Anne Vilsbøll

Vis værker  ⋅  CV ⋅ UdstillingerUdsmykninger

Anne Vilsbølls malerier er abstraktioner som indeholder en repræsentation  af former i rum. Figurer eller objekter træder frem , løsrevet fra deres oprindelige position. Former hviler i enten blå, røde eller gule farveskalaer, som vibrerer i den taktile overflade.  Forståelsesrammen bliver flertydig. Alle formelementer hentes fra selvoplevede kontekster og resultatet er nye fortællinger, der indeholder visioner om en verden fuld af undere.

Anne Vilsbølls kunst er resultatet af mere end 30 års intens fornyende og inspirerende udforskning af  papir som redskab for nutidige udtryk. Hun er en af pionererne blandt et antal af bemærkelsesværdige kunstnere, som igennem de sidste 60 år har forsøgt  at genoplive håndlavet papir som en kunstnerisk nutidig kunstform.

I centrum af Anne Vilsbølls kunstneriske produktion er 4 elementer: plante, vand, papir, liv. Papir som symbol på den økologiske cyklus med en historie, som giver os mulighed for at forstå vores egen historie. Råmaterialet indsamles, opblødes, skæres, formes og reduceres til et harmonisk, asymmetrisk farverigt udtryk, fuld af poesi, der rimer i alle retninger. Hun arbejder med, hvad hun kalder papirets geo- fortællinger og oplever, at produktionprocessen udtrykker kvalitet, viden om oprindelse og biodiversitet, frø, respekt for liv og død, genfødselscyklus, betingelser for vækst, det at så og høste og mulighed for kommunikation mellem østlige  og vestlige kulturer.

For Anne Vilsbøll er papirprocessen tidløs og peger altid frem mod en ny cyklus, som vil indeholde nye livskvaliteter.

Kunsthistoriker Bogomila Welsh-Ovcharov

Arbejdsområde, speciale:
Håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel/har foretaget research om dette emne over det meste af verden.

Farvesætning – ofte i samarbejde med arkitekter.

Udførelse af større – og også mindre – udsmykningsopgaver:
⋅ Skæring Kirke
⋅ Rolex
⋅ Udenrigsmininsteriet
⋅ Danisco
⋅ Mærsk

Forfatter til bøger om håndlavet papir og adskillige artikler samt foredragsholder.

Fungeret som redaktør og præsident for IAPMA (International Association og Hand Papermakers and Paper Artists).