Casper Eliasen

Vis værker  ⋅  CV ⋅  Udstillinger

Ser man på Casper Eliasens malerier, opdager man, at alt er sammensat af modsatrettede elementer.

Cirkler mødes med langstrakte rektangler. Poetiske farvetåger støder op til nøgterne bogstaver og grafiske arkitekt tegninger og spinkle tråde løber op til brusende floder af pigment.
Det mest dominerende træk ved malerierne er dog den koloristiske modsætning mellem Casper Eliasens sikre farvevalg. Han svinger mellem lyrisk afstemte farvetoner til voldsomme og eksplosive kulørbomber.

Inspirationen er hentet i kontrasten mellem naturindtryk og det pulserende byliv. I malerierne er mennesker, huse, luftballoner, udsigtstårne med mere, konkrete elementer, der står som en kontrast til de abstrakte og svævende farvemasser. Er de en del af – eller på vej væk ?. Således taler natur og kultur sammen. Sådan er livet, sådan har det altid været og hvor smukt er ikke dette i sig selv, synes konklusionen at være i Casper Eliasens malerier.

Tekst: Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen, Bachelor i kunsthistorie.

Uddannelse:

Møbel og Rum Arkitekt, Arkitektskolen Aarhus
Kunstpædagog, Peter Sabroe Seminariet Aarhus
Aarhus Kunstakademi, Kursus
Studieophold, New York og Wien

Udsmykninger:

Skejby Sygehus, Aarhus
BRF Kredit, Lyngby
SAS, Kastrup Lufthavn
Danske Bank, København
De la Cour Advokater, Aarhus
Nykredit, Aarhus
Danbolig, Aarhus